Nebo nadomnou svet vo mne

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Becoming Jane

Možno to bol len film, ale dal mi možnosť uvedomiť si mnoho vecí.../// Maybe it was only movie, but it makes me realized lot of staffs
Náš život nie je román napísaný rukou umelca slova. Jednoducho, kým nezahodíme všetky intrigy a strach, nedosiahneme náš šťastný koniec, hoci aj ten nám môže veľmi rýchlo utiecť z dlaní...

Krásne kostými, úžasné dávne storočie, hlboké dialógy a to všetko prepletené do zamotaného príbehu jednej ženy. Ženy, ktorá bola iná ako ostatné, ženy, ktorá sa rozhodla bojovať za svoje sny. Ženy, ktorá sa nebála prekročiť hranice danej spoločnosti a dosiahnuť to, čo chcela.

Ale vďaka intrigám zaslepených duší o to veľmi rýchlo prišla. Domino efekt. Mnoho vecí sa zrútilo a potom malá nádej na návrat stratených dní. No ona bola ochotná vzdať sa ich šťastia, žiť s dierou v sebe, žiť inak ako sa patrilo v danej dobe, aby životy iných mali viac svetla.

Zvykla si. Každý si po čase zvykne. Zabudne? To nie, ale zvykne si. No niektoré rany sa dokážu znovu otvoriť veľmi jednoducho.

Čo tým celým chcem akože povedať? Nebuďme intrigáni, nehľaďme len na svoje šťastie, hoci ak za niečim naša duša naozaj silno horí, tak sa azda oplatí vytrhnúť z pút spoločnosti a skúsiť niečo urobiť. Niekedy máme len jednu šancu. A ešte jednu vec by som rada dodala, naplno prežívajte chvíle, ktoré vás napĺňajú šťastím, či už je to pri nejakej obľúbenej činnosti, alebo len prítomnosť vám milej osoby. Užívajte to naplno, do hĺbky, ako sa len dá, lebo každá chvíľa tohto života príde len raz. Žiadna repríza sa konať nebude.

Prajem krásne smutné či veselé chvíle


*************


Our life is not a novel written by hand of some word artist. If we will not destroy all the intrigue and fear, we do not get our happy ending, albeit it can very quickly run away from us ...

Beautiful costumes, amazing ancient century, deep dialogues, all intertwined into entangling story of one woman. Woman, which was different than other women, woman who decided to fight for their dreams. Woman who are not afraid to go beyond the company and achieve what she wanted.

But thanks to the intrigues all good dissapear very quickly. Domino effect. Many things crashed, and then - little hope for the return of lost days. But she was willing to give up their happiness, to live with a hole in herself, live differently than at the time belonged, because she wanted to give more light into the world of others.

Pain. Every time you get used to. Forget? No, but you get used. However, some wounds can be reopened easily.

What do I want to say? Do not be that ones who makes intrigues, do not look only for our happiness, but if our soul for something is in really heavy fire, so maybe it is worth to not look what society want from us and try to do something. Anything. Sometimes we only have one chance. And one more thing I would like added  - try fully live moments that fill you with happiness, whether it be in some favorite activity, or the mere presence of somebody you like. Take a full, in depth as possible, because every moment of life only comes once. No rerun will be held.

Have a beautiful sad or happy moments

Ja a... | stály odkaz

Komentáre

 1. ^_^
  You tried it. And really beautiful article.
  I like this movie and Annie is the perfect one who act Jane.
  It is not hard to live with a hole actually, just not to take it too serious. I love the hole of my life, it makes me stronger and different with others. Thank god for making me like who I am.
  Hope you have the beautiful sad and happy moments, they are all important to you.
  publikované: | autor: Lixi (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014